maig 252015
 
1.- Decrets de batlia
2.- Informació sobre compliment Llei de morositat 1r trimestre 2015

3.- Dació compte liquidació pressupost 2014
4.- Modificació de crèdit núm 8/2015

5.- Modificació de crèdit núm 9/2015
6.- Modificació de crèdit núm 10/2015

7.- Modificació de crèdit núm 11/2015
8.- Modificació de crèdit núm 12/2015

9.- Informacions
10.- Donació quadres Climent Picornell
11.- Precs i preguntes
febr. 022015
 

1. Reconeixement públic a Gabriel Mora.
2. Aprovació de l'acta de dia 23 de desembre de 2014
3. Decrets de batlia

4. Informació de l'equip de govern
5. Precs i preguntes de l'oposició
6. Respostes de l'equip de govern
Clip #34

des. 252014
 

Modificació del crèdit 16/2014
Ratificació decret de batlia núm. 186/2014 sobre coneixement i acceptació de les "condicions d'ús" del punt general d'entrada de factures electròniques de d'administració general de l'Estat -FACe-.
Aprovació inicial pressupost general de la corporació 2015
Comentaris de Francesc Mestre per el PI
Comentaris de Frederic Febrer per PSIB-PSOE
Comentaris de Joan Magro i Miquel Pascual pel PP
Respostes de Catalina Gayà, per AxSJ.

nov. 272014
 

1.- Actes anteriors- extraordinàries de dia 15 d'octubre i 10 de novembre de 2014-.
2.- Decrets de Batlia.
3.- Modificació de crèdit núm. 13/2014.

4.- Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions.
5.- Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Joan i l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

6.- Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament, transferència, transport de residus sòlids urbans i utilització de les instal·lacions municipals d'aportació de residus (IMAR).
7.- Moció AxSJ declaració Sant Joan com a municipi antitaurí.

8.- Informacions.
9.- Precs i preguntes.

juny 222014
 

Parlament de la presidenta de Memòria de Mallorca Maria Antònia Oliver, de l'historiador Tomeu Garí, de l'arqueòloga i antropòloga Cristina Rihuete i de la batlessa Catalina Gayà.
Explicacions sobre els cadàvers de les víctimesClip #5

juny 172014
 

Dilluns 16 de juny, a la sala de plens consistorial, ha tengut lloc la primera roda de premsa duta a terme per l’Associació Memòria de Mallorca per explicar les tasques d’exhumació de tres cadàvers que es fan aquests dies al cementeri de Sant Joan.
Es tracta de tres veïns de Maria que varen ser assassinats pels falangistes el mes d’octubre de 1936 a les costes de Puntiró.

Miquel Salom, “Mio”, Joan Gual, “Puro”, i Jaume Gual, el primer afiliat a la UGT, els altres dos a Esquerra Republicana i tots tres llauradors d’ofici, varen ser agafats pels feixistes al seu poble natiu i portats cap a la presó de Palma, però mai no arribaren; com hem dit, a Puntiró foren assassinats per l’esquena i varen quedar estesos a la vorera del camí uns quants dies, fins que algú els va dur dins Son Fred, dins el terme municipal de Sant Joan, i foren llançats dins un pou. Un al·lot de deu anys els va trobar i els varen dur a enterrar a la fossa comuna del cementeri del poble.

Gairebé 80 anys després, l’Associació Memòria de Mallorca ha aconseguit els permisos necessaris per exhumar la fossa i rescatar els tres cossos, d’aquesta manera els seus familiars podran enterrar-los amb dignitat.

Una seixantena de persones han assistit a l’acte, molts d’ells familiars dels tres mariandos assassinats, i també representants de la premsa illenca, entre ells la televisió autonòmica, que ha enregistrat part de l’acte en directe.

La presidenta de l’associació, Maria Antònia Oliver, l’historiador que ha elaborat la fitxa dels morts, Bartomeu Garí, i l’arqueòlega responsable de l’exhumació dels cossos, Cristina Riuhete, han fer uns breus parlaments per explicar cadascú la seva feina. La batlessa, Catalina Gayà, també ha fet unes breus declaracions per explicar la disponibilitat de l’Ajuntament en aquest tema.

Es tracta de la primera exhumació de cadàvers d’assassinats durant la Guerra Civil que es fa a Mallorca. Esperam que no sigui la darrera i que servesqui per obrir el camí a totes les que fan falta per restituir l’honorabilitat perduda de les víctimes de la repressió feixista a l’illa, tot i que sigui vuitanta després.

Clip #14

[ssboost]

maig 312014
 

foto
Ordre del dia:
1.- Actes anteriors
2.- Decrets de batlia
3.- Ratificació del decret de batlia 84/2014
4.-Moció Pi – Proposta per les Illes de rebuig a la realització de prospeccions petrolíferes o d’investigació d’hidrocarburs a l’àres de la mediterrània al voltant de les Illes Balears.
5.- Sol·licitud subvenció Consorci d’infraestructures Turístiques i per al foment de la desestacionalització de l’Illa de Mallorca, BOIB núm. 432 de dia 29 de març de 2014.
6.- Informacions
7.- Precs i preguntes

març 282014
 

Clip #7
Ordre del dia:
1. Acta anterior
2. Decrets de batlia
3. Dació nom a dos carrers del poble de Sant Joan
4. Pla de Desenvolupament Turístic de Sant Joan
5. Moció PI – Proposta per les Illes – en contra de l’apujada de les cotitzacions a la Seguretat Social.
6. Moció AxSJ de reubig a la recent aprovada llei d’ordenació i ús del sòl.
7. Informacions
8. Precs i preguntes.

gen. 312014
 

Clip #6

– Acordat per unanimitat aprovar l’acta de la sessió anterior (punt 1)

– Acordat amb 6 vots a favor (3 PP + 3 AxS) i 3 abstencions (2 PI + 1 PSIB-PSOE) aprovar inicialment el pressupost general de la corporació 2014. (punt 3)

– Acordat per unanimitat aprovar la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. (punt 4)

– Acordada per unanimitat l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica. (punt 5)

– Acordada amb 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) I 2 abstencions (PI) laprovació provisional de la documentació per a la reparació de deficiències corresponent a la fitxa PA-1 2Es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric de Sant Joan, resultant de l’acord de la sessió de dia 27 de setembre de la Comissió Insular del Territori i Urbanisme. (punt 6)

– Aprovada amb 6 vots a favor (3 AxSJ + 2 PI + 1 PSIB-PSOE) I 3 vots en contra (PP) una moció presentada conjuntament per AxSJ, PI i PSIB-PSOE de declaració de símbols d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió, que declara com a símbols oficials d’interès local, per tant no subjectes a la famosa “Llei de Símbols” del Govern Balear, la senyera quatribarrada i els llaços que se facin utilitzant-la, a demés de tots els símbols que acordin els consells escolars dels centres d’ensenyament públic ubicats dins el terme municipal de poble, en aquest cas el Col·legi públic de Son Juny. (punt 7)

– Aprovada amb 6 vots a favor (3 AxSJ + 2 PI + 1 PSIB-PSOE) una moció
presentada pel PI en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d’un model de gestió individualitzat i amb la participació de les Institucions Balears. (punt 8)

nov. 302013
 

Clip #5b
Hi ha assistit tot el consistori, més el secretari i 6 persones de públic.

Ha començat a les 20:10 h. i ha acabat aprox. a les 21:15 h.

1 – Aprovades per unanimitat les actes de les sessions anteriors, de 3 i 28 d’octubre.

2 – Decrets de batlia: just se comuniquen, no impliquen acord.

3 – S’ha donat compte del canvi de nom del Grup Municipal Convergència per les Illes (CxI), que passa a denominar-se Proposta per les Illes (PI)

4 – S’ha aprovat per unanimitat fer una modificació de crèdit als pressupostos, per destinar el romanent de 2012 (uns 33.000 €) a cancel·lar parcialment un dels préstecs que té l’ajuntament.

5 – S’ha aprovat per 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) i 2 abstencions (PI) reparar una sèrie de deficiències a la fitxa corresponent a “es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric de Sant Joan, per indicació expressa de la comissió Insular d’Ordenació del Territori i ‘Urbanisme. Això com a passa imprescindible per declarar el PERI d’aquella zona.

6 – S’ha aprovat per 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) i 2 abstencions (PI) ratificar un decret de batlia referit a una ponència parcial del Cadastre sobre el valor de les vivendes de Sant Joan, tant en urbana com en rústica. L’objectiu és que paguin totes les vivendes que fins ara no han pagat, i així poder rebaixar la quota de les que paguen.

7 – Aprovada per unanimitat una moció del PI a favor d’uns Pressupostos Generals de l’Estat 2014 que siguin justos (de justícia) per les Illes.

8 – Aprovada per unanimitat una moció conjunta de tots els grups polítics de l’ajuntament contra la violència de gènere.

9 – El PI ha retirar una moció que havia presentat a favor d’instaurar el Servei de Radioteràpia a Eivissa, perquè se veu que el President Josep Ramon Bauçà s’hi ha compromès.

10 – S’ha votat i aprovat per unanimitat una moció d’urgència sobre la adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan a la “Central de Contractació del Govern Balear”, ja que pareix que contractant el subministrament elèctric des d’aquesta central, en lloc de directament des de ENDESA, la factura serà bastant més barata.

Finalment hi ha hagut diverses informacions per part de diversos integrants de l’equip de govern, i algunes preguntes de la oposició.

J.Sastre.

oct. 042013
 

Clip #2

Resum d’acords, i alguns comentaris.

Ni més ni manco que 41 persones assistents de públic. 28 amb camisetes verdes, recolzant la reacció de tota la comunitat educativa per la imposició manu militari del TIL.

Dels 8 regidors assistents, 4 també vestien camiseta verda (AxSJ i PSIB-PSOE), cosa que ha provocat una sentida ovació quan han entrat. Na Noèlia Llull no ha pogut assistir per qüestions domèstiques.

La sessió ha començat a les 21:15 h.

Tot just començar, el consistori en ple ha fet un reconeixement públic a la feina de la ex-treballadora de l’ajuntament, i recientment jubilada, Aina Miquela Garau per la seva tasca desenvolupada en tenir cura de la neteja de l’escola de Son Juny durant molts anys. També a nen Clement Picornell per la feina que ha fet en la recuperació i conservació d’una peça tan important pel poble com és l’escut municipal, que ara llueix com a nou al finestral del replà de l’escala principal. Finalment, també s’ha fet entrega dels “pins” o insignies distintives de regidors als que encara no les tenien, per haver estat elegits a les darreres eleccions municipals: Antoni Oliver, Pep Bauzà, Margalida Català, Noèlia Llull (absent) i Frederic Febrer.

Acords presos:

– Acordat per unanimitat que els representants del l’Ajuntament als orgues col·legiats seran:
Al Consell Escolar: Catalina Gayà (batlesa)
A la Fundació Pare Rafel Ginard: Catalina Gayà (batlesa)
A la Federació de Municipis (FELIB) Catalina Gayà (batlesa)
A la Mancomunitat del Pla de Mallorca: Joan Magro.
Al Consorci d Informàtica del CIM: Catalina Gaypa (batlesa)
Al Fons Mallorquí de Solidaritat: Margalida Català.

– Acordat per unanimitat ratificar el conveni amb l’entitat Natura Parc en matèria de retirada dels animals aperduats que compareguin pel poble. El cost d’aquest conveni és de 1900 €/any, i s’agafa algun animal que no se pugui identificar l’amo (p.ex. el cas d’un ca sense xip), l’ajuntament ha de costejar la seva manutenció durant 21 dies.

– Acordat per 5 vots a favor (AxSJ, CxI i PSIB-PSOE) i 3 abstencions (PP) nomenar Miquel Bauzà Nigorra com a jutge de pau titular, i Arnau Matas com a jutge de pau suplent. La opció inversa ha comptat amb 3 vots a favor (PP) i 5 abstencions (AxSJ, CxI i PSIB-PSOE).

– Acordat per unanimitat que els festes locals per 2014 seran dia 17/01 (Sant Antoni) i dia 29/08 (Degollació del nostro sant patró)

– Aprovada per 5 vots a favor (AxSJ, CxI i PSIB-PSOE) i 3 en contra (PP) una moció del PSIB-PSOE donant suport a les actuacions de la Comunitat Educativa en defensa d’un ensenyament i del consens. El portaveu del PP ha argumentat que el seu grup hi estava majoritàriament d’acord, però que hi votava en contra, i ha demanat que aquest vot en contra no s’agafés de cap de les maneres com un vot en contra dels mestres ni de ningú de la comunitat educativa. (Nota personal meva, den Joan Sastre: si qualcú ho entén, per favor que m’ho expliqui)

– Hi havia una moció del grup PP a favor de la imposició del TIL, però l’han retirada de l’ordre del dia.

També hi ha hagut 27 informacions per part de l’equip de govern, i 14 intervencions dels membres de la oposició a l’apartat de Precs i preguntes, 6 per part de CxI i 8 per part del PSIB-PSOE.

Una notícia satisfactòria que ha sorgit arrel d’una de les intervencions den Frederic Febrer, parlant de “disciplina urbanística”, ha estat que l’acció judicial obliga al tàndem Gemma Pascual – Jesús Onduvilla a tapar les finestres que havien obert il·legalment al corral de can Joan Roig (EPD) i na Francisca Abraham, i que l’ajuntament ha rebut ja la petició de la preceptiva llicència d’obra (això he entès). També s’ha iniciat expedient sancionador a aquesta parella per haver iniciat l’obra il·legal (i jo afegesc: afronta social) d’obrir aquestes finestres.

S’ha aixecat la sessió a les 23:15 h.

Joan Sastre