gen. 312014
 
ORDRE DEL DIA
1- Acta anterior.
2.- Decrets de batlia.
3.- Aprovació inicial Pressupost General de la Corporació 2014.

4.- Proposta modificació Estatus Mancomunitat Pla de Mallorca.
5.- Adhesió a l'acord mamre de subministrament d'energia elèctrica.
6.- Aprovació provisional documentació reparació deficiències corresponent a la fitxa PA-1 “Es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric de Sant Joan resultant de l'acord de la sessió del dia 27 de setembre de 2013 de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

7.- Moció AxSJ declaració dels símbols d'interès local i a favor de la llibertat d'expressió.
8.- Moció PI en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d'un model de gestió individualitzat en amb participació decisiva de les Institucions Balears.
9.- Informacions.
10.- Precs i preguntes

– Acordat per unanimitat aprovar l’acta de la sessió anterior (punt 1)

– Acordat amb 6 vots a favor (3 PP + 3 AxS) i 3 abstencions (2 PI + 1 PSIB-PSOE) aprovar inicialment el pressupost general de la corporació 2014. (punt 3)

– Acordat per unanimitat aprovar la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat del Pla de Mallorca. (punt 4)

– Acordada per unanimitat l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica. (punt 5)

– Acordada amb 7 vots a favor (3 PP + 3 AxSJ + 1 PSIB-PSOE) I 2 abstencions (PI) laprovació provisional de la documentació per a la reparació de deficiències corresponent a la fitxa PA-1 2Es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric de Sant Joan, resultant de l’acord de la sessió de dia 27 de setembre de la Comissió Insular del Territori i Urbanisme. (punt 6)

– Aprovada amb 6 vots a favor (3 AxSJ + 2 PI + 1 PSIB-PSOE) I 3 vots en contra (PP) una moció presentada conjuntament per AxSJ, PI i PSIB-PSOE de declaració de símbols d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió, que declara com a símbols oficials d’interès local, per tant no subjectes a la famosa “Llei de Símbols” del Govern Balear, la senyera quatribarrada i els llaços que se facin utilitzant-la, a demés de tots els símbols que acordin els consells escolars dels centres d’ensenyament públic ubicats dins el terme municipal de poble, en aquest cas el Col·legi públic de Son Juny. (punt 7)

– Aprovada amb 6 vots a favor (3 AxSJ + 2 PI + 1 PSIB-PSOE) una moció
presentada pel PI en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d’un model de gestió individualitzat i amb la participació de les Institucions Balears. (punt 8)

Share on FacebookTweet about this on Twitter