febr. 022015
 

1. Reconeixement públic a Gabriel Mora.
2. Aprovació de l'acta de dia 23 de desembre de 2014
3. Decrets de batlia

4. Informació de l'equip de govern
5. Precs i preguntes de l'oposició
6. Respostes de l'equip de govern
Clip #34

Share on FacebookTweet about this on Twitter