ag. 012015
 
Actes anteriors – constitutiva de l'Ajuntament de 13 de junyu de 2015 i extraordinària de dia xx de juny de 2015.
Decrets de Batlia.
Modificació de crèdit núm. 12/2015.
Festes locals 2016.
Informacions.

Precs i preguntes.
Share on FacebookTweet about this on Twitter