gen. 112016
 

La darrera assemblea de l’Associació Mel i Sucre (desembre 2015) va donar com a resultat bàsic la possibilitat que un grup de joves de Sant Joan agafin el relleu dels que fins ara hem tengut esment de la revista i les activitats que l’enrevolten. Aquests joves volen continuar amb el nom el mateix nom ja que gairebé tots  ells han nascut ja amb el melisucre (la revista ja té 35 anys).

Ara per ara sembla que comencen a reunir-se per tal de conformar la nova revista, que diuen que sortirà al carrer per l’estiu. Sergur que hi haurà canvis en la capçalera i també en el disseny, a més que s’incorporaran nous continguts.

Alguns dels nous membres i impulsors de la inciativa són Antoni-Miquel Bauçà Company, Biel Bauçà Bauçà, Pere Font Estelrich, Joan Roig Abraham, Arnau Moratinos Bordoy, Miquel Company Obrador, Joan Font Estelrich, Albert Miró Gayà, Catalina Gayà Morlà…

Han obert un facebook anomenat Nou Mel i Sucre i un nou correu electrònic melisucre2.0@gmail.com, per tal que tothom que vulgui comunicar-s’hi ho pugui fer fàcilment. També han començat una campanya informativa amb una penjada de cartells anunciadors per tots el negocis de la vila.

Share on FacebookTweet about this on Twitter