Encreuat completat!
123456789101112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Encreuat completat!
Mostra errades
(? per revelar una lletra)

Horitzontals. 1. El mes passat hi va estar la secció de passatemps, ja que de vegades les hores no me basten. Canviar la posició d'un cos que es remou. 2. Determinen el destí de la gent, en especial dels ludòpates. Et colares al futur com els visionaris grecs. 3. Que vota els conservadors amb la mà dreta. Imprescindibles per espantar els vampirs o per fer un bon allioli. 4. Només queda la runa de la democràcia. El culpa de ser la causa del delicte. Fracció d'euro. 5. Final del dia. Aparell de la imatge. Local Area Network. 6. Estàtua monolítica de l'illa de Pasqua. Receptacle de tela per posar-hi productes agrícoles i víctimes de la màfia. Mascle de l'oca. 7. Fracció de cèntim. Pastís de llet, ous i sucre que se sotmet a una flama incompleta. Faci “arri” a la narració. 8. Planta herbàcia preferida del successor de Sant Pere. Fa un pilot, per exemple de pilotes. 9. Els primers magistrats de l'Ajuntament compleixen la voluntat de les majories callades. Condiment que fa tornar ximple. 10. Digeriríeu. Bruixot d'en Picanyol. Entrada a Mallorca. 11. Que ho vol tot, fins i tot la vara desbaratada. Bastó vertical. El valencià diu que pixa. 12. Poble franc que té un bocí a dins Sant Joan. Punta del con. 13. Hi ha una carta alta al fons del cabàs. Faràs un niu. El do antic no era útil del tot.
Verticals. 1. Presentà una raó, un argument. Formava clapes mentre dormia. 2. Posam una barra amb les dents. Queden humits després d'una besada o d'un cunnilingus. 3. Excreten suor perquè na Neus està de panxa enlaire. Que exerceix un ofici, anem a dir a l'Administració. 4. Relatiu o pertanyent a l'Estat. Narra de bocaterrosa ... de terra. 5. Primera lletra del símbol químic del sodi. Segona lletra. Rebia sense consonants. ... ha dit que ... donaria un tros de liana. En pantalla quan s'acaba una pel·lícula. 6. Relatiu o pertanyent a un to. Illa portuguesa abundant en fusta. 7. El cèsar es pot tornar xenòfob. Segons el ... de rei mesura 0,3048 metres. Terminació de la primera conjugació. 8. Extremitat superior de na Maria Antònia. Metall radioactiu que pot ésser convertit en plutoni o emprar-se com a font d'energia (en plural). Fenomen periòdic d'un moviment oscil·latori, per exemple el de la mar. 9. Cap al tard hem fet una osca a la soca. És necessari anar a aquell tros de cala. Criatures fictícies de l'univers de Tolkien que no tenen cors. 10. Dent punxeguda que pot treure un ull. Coïa la carn que sortia. 11. Part inferior d'una planta, i d'una arrel en si. Artèria principal que neix al ventricle esquerre del cor i és l’origen de tot el sistema arterial. Símbol químic del nitrogen. Símbol químic de l'urani. 12. El significat d'“essència” és ... “el que constitueix el fons de l’ésser, la naturalesa pròpia d’una cosa.”

Arnau