Encreuat completat!
123456789101112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Encreuat completat!
Mostra errades
(? per revelar una lletra)

Horitzontals. 1. Nom propi a un segon pla. Acord sobre el pecat. 2. Que no vol que la tauromàquia s’aturi. Anterior a l’experiència. 3. Consonant present a tot infinitiu. Que posa en moviment alguna cosa, anem a dir un mot o un riu. Digueu-... quin és aquest pronom. 4. Acció d’evitar o esquivar, per exemple una declaració d’imposts. Qualitat d’anar en pèl. 5. Cotxe anglosaxó a un preu elevat. Per un cert període de temps. Punta de la punta. 6. El valencià diu que ho arregla. Lloc de moltes eres. 7. Variant mallorquina del prenom Anna. Farà arribar un escrit amb els llocs que vol aveïnar i amb els que envairà. 8. Societat Anònima que no necessita la Seguretat Social. Atorga una casa a un parent o una pilota al porter. Tracte de confiança. 9. Cavitat dels calçons que sovint pareix foradada. Figura històrica que va contribuir a la Reconquesta i una cançó de gesta. 10. Allà hi ha un despreniment de neu. Extremitat superior d’un capità. 11. La part més dolenta de totes. De longitud tirant a elevada. 12. Vocal de l’àrab. Tensar, tibar. Títol del sobirà de Pèrsia. 13. Instrument musical que es toca amb la mà i sona com una traca. Existeixes.
Verticals. 1. L’atracció que desprenc és ben certa. A l’escambrí val 11 punts. Per assolir la fama s’ha de passar gana. 2. Nota musical de 440 Hz de freqüència. Que no té un valor fix. Lletra triangular. 3. S’embrutaren els pulmons. Ull petit que es pot aclucar per lligar. 4. Pal monetari de la baralla de cartes espanyola. Arriba a un acord; un que no capta les inquietuds del contrari ho té impossible. Abreviatura de senyor. 5. Que es pot veure amb claredat, nit i dia. Està frenètic d’alegria. 6. Per poc no perd el bus. Bosc de roures. No és del tot lícit. 7. Arbre típic i tòpic de la fotografia. Interjecció grossera o inconvenient. En aquest moment. 8. La lluna, la ..., vestida de dol. A les farmacioles de tota persona gran. 9. Queixa de dolor. Junta, per exemple amb un eix. De gust desagradable. 10. ... l’error de confondre’l amb un cometa. Que encara no està acabat de preparar. El començament de tot. 11. Número que apareix a totes les cadenes de TVC. Autors d’alguna obra manual. 12. Crida d’atenció. Reconeixerà l’èxit d’altri picant de mans.

Arnau